Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Kurs i Miljøfyrtårnsertifisering


Ta Miljøfyrtårnsertifiseringen sammen med andre, slik at dere kan motivere og inspirere hverandre! I tillegg sparer dere penger på konsulenten ved å dele på den.

Målgruppe: Bedrifter i og rundt Heim kommune som ønsker en anerkjent miljøsertifisering. Kurset anbefales spesielt til de som synes at det er litt tungt å komme i gang.

Kurset består av 2 fysiske kursdager fra kl. 8.30 til kl. 15 i tillegg til minst 3 nettmøter med konsulent. Disse nettmøtene knytter Miljøfyrtårn opp til deres egen praksis og eget HMS-system, slik at miljøarbeidet er så relevant som mulig. På kursdagene er det god anledning å jobbe med å oppfylle kriterier, slik at man kommer godt i gang med arbeidet.

Opplegget er gjennomført i Kyrksæterøra med kursdagene 16. januar og 6. februar.

Pris per deltaker er avhengig av lokasjon og antall deltakere og avtales nærmere.

Kursopplegget:

Ta kontakt for mer informasjon på e-post hln.hartel@gmail.com eller telefon 948 34 929.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er Miljøfyrtårn?

Først og fremst et verktøy for å bli stadig bedre på miljø og arbeidsmiljø. Sertifiseringsmøtet kan ses som oppkjøring for å ta verktøyet i bruk og konsulenten er din kjørelærer.

Miljøfyrtårn er likestilt med ISO 14001 i hele EØS-området og kan derfor brukes ved anbud.


Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Det korte svaret:

  - Bli mer konkurransedyktig, spesielt i offentlige anskaffelser
  - Vær en attraktiv arbeidsgiver
  - Få mer kunnskap om bærekraft og det grønne skiftet
  - Bruk en anerkjent logo i din markedsføring

Det lange svaret er avhengig av bransje, størrelse og beliggenhet. Ta kontakt, så kan du få det!


Hvilke andre kostnader er forbundet med Miljøfyrtårnsertifisering?

Ved sertifisering:
  - Etableringskostnader for å få tilgang til portalen, minstepris i 2023 er kr 4 570 kr eks. MVA
  - Kostnader til sertifisør, minstepris i 2023 er kr 10 790 eks. MVA
  - Kostnader til tiltak, men tiltak gjennomføres bare om de er fornuftige eller lovpålagte

Årene etter:
  - Årlig serviceavgift for portalen, minstepris i 2023 er kr 2 050 eks. MVA
  - Omtrent 2 timers arbeid for sertifisør ifm. årlig samtale i 2 år, 3. år samme beløp som for sertifisering ifm. resertifisering


Hvordan er det med støtte fra Heim kommune sitt næringsfond?

Heim kommune har avsatt kr 20 000 til 5 Heimværende bedrifter hver for Miljøfyrtårnsertifisering i sitt næringsfond per år.
Per 28.11.23 er det fortsatt støtte tilgjengelig for 2 bedrifter i 2023.
Kontaktperson i Heim kommune er John Ole Aspli.


Hvor mange timer bruker vi i bedriften på sertifiseringen?

Nå spør du vanskelig, fordi dette er meget avhengig av driften.

La oss anta at dere har et godt HMS-system fra før, maks. ett kriteriesett (som betyr at alle ansatte jobber i samme bransje) og korte linjer når beslutningen skal tas. Da kommer dere langt, kanskje i mål, med 37,5 timer pluss noen internmøter i tillegg til møtene med meg.


Hvor mange virksomheter er Miljøsertifisert?

Per 28.11.2023 er 10 202 virksomheter Miljøfyrtårnsertifisert.

I Heim kommune er det 17 Miljøfyrtårn. 14 av de 17 er private virksomheter. Den største er Lian Vinduer AS og den minste er Helen Hartel Rådgivning AS.


Flere spørsmål?

Jeg liker veldig godt å snakke om Miljøfyrtårn, så kom med dem!


Fortsatt i tvil? Ta kontant for en uforpliktende prat (e-post hln.hartel@gmail.com eller tlf. 948 34 929)