Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Workshop i vesentlighetsanalyse


Teksten nedenfor beskriver en workshop som er gjennomført på Kyrksæterøra den 7. september 2023. Er du interessert i å ha workshop der du bor, enten for en gruppe bedrifter eller som et bedriftsinternt arrangement? Ta kontakt, så kommer jeg!

Forventninger mht. bærekraft i samfunnet vokser for alle typer virksomheter. For å jobbe på mest hensiktsmessig måte med bærekraft må en kjenne til de mest vesentlige påvirkninger virksomheten og verdikjeden har på klima, miljø og arbeidsmiljø. En må også ha en idé hvordan virksomheten blir påvirket av samfunnet. Gjennomføring av en vesentlighetsanalyse er en systematisk måte å finne disse påvirkningene på.

Jeg tilbyr en workshop hvor alle deltakerne jobber med en vesentlighetsanalyse for sin egen virksomhet. Formålet er å komme godt i gang med alle steg i analysen.

Workshopen gjennomføres fra kl. 9.30 til 15.00.

Vi bruker gratisverktøyet vesentlig.no, se https://vesentlig.no/ og https://www.miljofyrtarn.no/vesentlig-no-vil-gjore-baerekraftsarbeidet-mye-enklere/. Resultatene kan brukes til eget arbeid med bærekraft, men også som første steg mot en miljøsertifisering som Miljøfyrtårn eller NS-EN ISO 14001.Program:

kl. 9.30: Velkommen og en innføring i vesentlighetsanalyser

kl. 10.00: En blanding av eget arbeid, foredrag og diskusjon mellom deltakerne

kl. 11.30: Lunsjpause.

kl. 12.30: En blanding av eget arbeid, foredrag og diskusjon mellom deltakerne

kl. 14.15: Selve workshop er ferdig, men deltakerne har anledning til å jobbe videre og stille spørsmål til meg

kl. 15.00: Takk for dagenDet må være minst 3 deltakende virksomheter for at workshopen fungerer.Alle frammøtte får deltakerbevis.For mer informasjon og pristilbud:

Send mail til hln.hartel@gmail.com eller SMS til 948 34 929.

Illustrasjonsbilde fra workshopen: vi skal se på miljøaspekter i hele verdikjeden.
Hvor monner det mest med tiltak?