Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Velkommen til min hjemmeside!


Miljøledelse, Endringsledelse, Prosjektledelse


Helen Hartel Rådgivning AS er et liten konsulentirma i Heim kommune, sørvest i Trøndelag med Helen Hartel som eneste ansatt. Hovedmål er å bistå mindre virksomheter til å gripe mulighetene i de store omstillingene som er i gang i vårt samfunn.

Miljøledelse er en viktig del av arbeidet. Helen er godkjent Miljøfyrtårn-konsulent. Siden "Walk the talk" er viktig i all miljøarbeid er Helen Hartel Rådgivning AS også sertifisert som Miljøfyrtårn. Min miljøpolicy kan lastes ned her og siste Klima- og miljørapport her.

Helen er utdannet som sivilingeniør og har i 15 år jobbet med strukturberegninger i modifikasjonsprosjekter i offshore-industrien. Hun er dermed vant å jobbe nøyaktig og kan bistå i systematisering av informasjon til for eksempel søknader eller utarbeiding av nye forretningsmodeller.


Vil du bli Miljøfyrtårn? Trenger du en å drøfte mulighetene i det grønne skiftet med?
Trenger du eller dine ansatte mer kunnskap om det grønne skiftet?
Vil din bedrift undersøke muligheter til nye, mer sirkulære forretningsmodeller?
Eller trenger du bistand i en endringsprosess eller søknadsprosess?
Ønsker du å gjennomføre en spørreundersøkelse?

Ta kontakt:

E-post: hln.hartel@gmail.com
Telefon: 948 34 929 

Workshop, seminar og kurs

Jeg kan blant annet tilby:

Et foredrag om bestepraksis i miljøledelse og hvordan dette er implementert i Miljøfyrtårn

En workshop: Klimaendringer, klimakrav og klimateknologi -Hva betyr det for din virksomhet?

Et seminar i sirkulær økonomi eller besteprakis i miljøledelse

Et skreddersydd kurs etter forespørsel.

Interessert i en workshop, kurs eller seminar som bedriftsintern opplæring? Da kan du søke om BIO-midler for å få dekket en del av kostnadene. Se BIO Trøndelag for tilskudd i Trøndelag og BIO Møre og Romsdal for tilskudd i Møre og Romsdal.