Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode
Temamøte om miljøledelse og Miljøfyrtårn

Dette temamøte ble holdt som fysisk møte på Kyrksæterøra på 24.8.2022 og som nettmøte dagen etter.
Det kan holdes igjen på forespørsel og er også egnet til å holdes internt i bedrifter. Varighet er 1,5 til 2 timer, gjerne litt lengre ved interne foredrag for å gi rom til diskusjoner.

Anledning: En stor oppgradering av Miljøfyrtårn sine kriterier med introduksjon av nye verktøy juni 2022. Mål er å redusere miljøbelastningen i hele verdikjeden, samt stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Agenda:

  1.  Miljøkrav til bedrifter
  2. 
Bestepraksis i miljøledelse
  3. 
Tilpassing av bestepraksis i nye Miljøfyrtårn.


Målgrupper:

  *  Bedrifter som ønsker eller vurderer å bli Miljøfyrtårn
  * 
Bedrifter som er Miljøfyrtårn og ønsker å oppdatere seg om ordningen
  * 
Alle som er interessert i miljøledelse
  * 
Private og offentlige virksomheter som har Miljøfyrtårn som leverandører eller samarbeidspartnere og ønsker å høre mer om ordningen

Beskrivelse:
Klima, miljø og bærekraft står stadig høyere på dagsorden i vårt samfunn. Kravene til virksomheter skjerpes. Men hva kreves nå egentlig av bedrifter i Norge i 2022? Og hva forventes av krav i årene som kommer? Et kort svar er at man i det minste skal ha en oversikt over sine mest vesentlige miljøpåvirkninger og en plan hvordan man vil minske dem.

Å jobbe systematisk med å forminske sine miljøpåvirkninger er miljøledelse. Dette er vanligvis en modningsprosess som begynner innenfor egen virksomhet. Mye av miljøpåvirkningen ligger imidlertid et annet sted i verdikjeden gjennom innkjøp eller gjennom produkter eller tjenester man selger. Nye, mer miljøvennlige løsninger og forretningsmodeller krever derfor ofte et samarbeid med leverandører, kunder og/eller transportfirma. Derfor må virksomheten ta sin(e) verdikjede(r) med i betraktning.

Dette har også Stiftelsen Miljøfyrtårn tatt innover seg. For å holde Miljøfyrtårnsertifiseringen relevant har de gjort store endringer i kriteriene for å bli Miljøfyrtårn. Fokus ligger mindre på interne forhold i virksomheter og mer på virksomheten som del av en verdikjede. Nye verktøy er utviklet for å hjelpe virksomheten med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Verktøy og prinsippene bak kriteriene blir presentert og sammenhengen med bestepraksis i miljøledelse forklart.

NB: i temamøte er det snakk om miljøledelse, men de samme prinsipper kan brukes i arbeid med andre bærekraftsmål.

For å bestille foredraget, ta kontakt med Helen Hartel, e-post hln.hartel@gmail.com eller tlf. 938 34 929.