Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode
Velkommen til temamøte om miljøledelse og Miljøfyrtårn 24. og 25.8.

Anledning: En stor oppgradering av Miljøfyrtårn sine kriterier med introduksjon av nye verktøy. Mål er å redusere miljøbelastningen i hele verdikjeden, samt stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Agenda:

  1.  Miljøkrav til bedrifter
  2. 
Bestepraksis i miljøledelse
  3. 
Tilpassing av bestepraksis i nye Miljøfyrtårn.


Tid: onsdag 24.8. kl. 12.30 til omtrent kl. 14.00, med en kort pause halvveis
Sted: Lidalsbygget, Trondheimsveien 6, Kyrksæterøra, møterommet i andre etasje

eller

Tid: torsdag 25.8. kl. 9.00 til omtrent kl. 10.30, med en kort pause halvveis
Sted: Nettmøte, lenken sendes senest en dag før selve møtetForedragsholder: Helen Hartel, godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Jorulf Gumdal, godkjent Miljøfyrtårnsertifisør, deltar også.

Pris: gratis

Målgruppe:

  *  Bedrifter som ønsker eller vurderer å bli Miljøfyrtårn
  * 
Bedrifter som er Miljøfyrtårn og ønsker å oppdatere seg om ordningen
  * 
Alle som er interessert i miljøledelse
  * 
Private og offentlige virksomheter som har Miljøfyrtårn som leverandører eller samarbeidspartnere og ønsker å høre mer om ordningen

Påmelding: til Helen Hartel, e-post hln.hartel@gmail.com eller tlf. 938 34 929.

Beskrivelse:
Klima, miljø og bærekraft står stadig høyere på dagsorden i vårt samfunn. Kravene til virksomheter skjerpes. Men hva kreves nå egentlig av bedrifter i Norge i 2022? Og hva forventes av krav i årene som kommer? Et kort svar er at man i det minste skal ha en oversikt over sine mest vesentlige miljøpåvirkninger og en plan hvordan man vil minske dem.

Å jobbe systematisk med å forminske sine miljøpåvirkninger er miljøledelse. Dette er vanligvis en modningsprosess som begynner innenfor egen virksomhet. Mye av miljøpåvirkningen ligger imidlertid et annet sted i verdikjeden gjennom innkjøp eller gjennom produkter eller tjenester man selger. Nye, mer miljøvennlige løsninger og forretningsmodeller krever derfor ofte et samarbeid med leverandører, kunder og/eller transportfirma. Derfor må virksomheten ta sin(e) verdikjede(r) med i betraktning.

Dette har også Stiftelsen Miljøfyrtårn tatt innover seg. For å holde Miljøfyrtårnsertifiseringen relevant har de gjort store endringer i kriteriene for å bli Miljøfyrtårn. Fokus ligger mindre på interne forhold i virksomheter og mer på virksomheten som del av en verdikjede. Nye verktøy er utviklet for å hjelpe virksomheten med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Verktøy og prinsippene bak kriteriene blir presentert og sammenhengen med bestepraksis i miljøledelse forklart.

NB: i temamøte er det snakk om miljøledelse, men de samme prinsipper kan brukes i arbeid med andre bærekraftsmål.

Velkommen!