Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Spørreundersøkelser


Hva synes dine kunder om bærekraft i din virksomhet?
Og hva er synes dine ansatte og hva er viktig for dem? Har de kunnskapen de trenger?

Greiest måte å få svar på slike spørsmål er ofte å spørre dem det gjelder. En spørreundersøkelse kan være et egnet verktøy til dette.

Jeg har erfaring med spørreundersøkelser mht. bærekraft, se invitasjon  og presentasjon av svar. Bærekraft er også ellers min kjernekompetanse. Men jeg hjelper deg gjerne å finne svar på andre områder også.


Jeg hjelper deg gjerne til å:

  • Avklare hva du ønsker å vite
  • Avklare hvem som bør spørres om det
  • Lage en strategi hvordan å få flest mulig svar
  • Formulere spørsmål og gjøre klar undersøkelsen
  • Systematisere svar og finne sammenhenger
  • Skrive rapport eller dele svar og konklusjoner med deg på andre måter