Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Hva er miljøledelse?


Vesentlig i miljøledelse er å måle forbruk og jobbe systematisk med å få det ned over tid. Dette gjelder både innenfor egen bedrift og i verdikjeden som helhet.

Det funker best om virksomheten forplikter seg og offentliggjør både miljømål og status.

Ledelsen i en virksomhet skal være involvert og arbeidet bør være synlig gjennom hele organisasjonen.


Framgangsmåte ved miljøledelse


 1. Finne ut hva interessenter krever eller forventer mht. miljø (altså alle som på en måte er knyttet til bedriften)
 2. Organisering av en arbeidsgruppe og forankring i organisasjonen
 3. Miljøpåvirkninger finnes fram, måles og analyseres
 4. De mest vesentlige miljøpåvirkninger pekes ut
 5. Det lages en plan for å minske de vesentlige miljøpåvirkninger med klare mål
 6. Planen iverksettes, resultater måles og evalueres
 7. Kontinuerlig forbedring:
  Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger


Hvorfor miljøledelse?


Formålet med miljøledelse er bevisst forbruk.
Dette skal etterhvert  ligge i ryggmargen til virksomheten.
Da er det uunngåelig at man også sparer tid og penger.

Og ellers:
 • Innsats for miljø har en egenverdi
 • Flere og flere kunder forventer at bedriften har fokus på miljø, også private
 • Oftere og oftere blir miljøsertifisering krav ved anbud
 • Arbeidstakere (spesielt de yngre) ønsker å jobbe for en virksomhet som står for noe
 • Fokus på miljø leder også til nye, mer miljøvennlige varer, tjenester og forretningsmodeller