Helen Hartel Rådgivning AS - Fordi samfunnet endrer seg

Hva er miljøledelse?


Vesentlig i miljøledelse er å måle forbruk og jobbe systematisk med å få det ned over tid.

Det funker best om virksomheten forplikter seg og offentliggjør både miljømål og status.

Ledelsen i en virksomhet skal være involvert og arbeidet bør være synlig gjennom hele organisasjonen.


Framgangsmåte ved miljøledelse


1. Organisering av en arbeidsgruppe med minimalt:
       - en person som er ansvarlig for miljøarbeidet
       - noen fra ledelsen, for mindre bedrifter daglig leder
2. Forbrukstall finnes fram og analyseres
3. Det lages en plan for å minske forbruk med klare mål
4. Planen iverksettes, resultater måles og evalueres
5. Kontinuerlig forbedring


Hvorfor miljøledelse?


Formålet med miljøledelse er bevist forbruk.
Dette skal etterhvert  ligge i ryggmargen til virksomheten.
Da er det uunngåelig at man også sparer tid og penger.

Og ellers:
- Flere og flere kunder setter pris på det, også private
- Oftere og oftere blir miljøsertifisering krav ved anbud
- Arbeidstakere (spesielt de yngre) ønsker å jobbe for en virksomhet som står for noe
- Innsats for miljø har en egenverdi