Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Miljøfyrtårn


Virksomhetene i Norge er heldige at de kan bli Miljøfyrtårn!

Det er et gjennomarbeidet system for miljøledelse som egner seg til både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor. Miljøfyrtårn-sertifisering er likestilt med ISO 14001-sertifisering i hele EU, som eneste nasjonale sertifiseringsordning i EU,


Så hva gjør at Miljøfyrtårn er så bra?

  • Konkrete krav å forholde seg til for å bli sertifisert
  • Kravene er tilpasset din virksomhet i og med at det mange sett med bransjekrav
  • Arbeid foregår i en egen web-portal, som gjør det lett å oppnå strukturert samarbeid
  • Det ligger mange hjelpemidler og maler i web-portalen
  • Forpliktelsen til årlig rapportering gjør at de fleste Miljøfyrtårn oppnår kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner – noe som oftest medfører at de sparer mer og mer penger
  • Man får sitt klimaregnskap basert på årlig rapport


Det kreves bruk av en godkjent Miljøfyrtårn-konsulent for å starte prosessen mot å bli Miljøfyrtårn. Hvordan og hvor mye konsulenten brukes blir avtalt mellom virksomheten og konsulenten.

Jeg har gode erfaringer med å holde kurs for flere virksomheter som vil bli Miljøfyrtårn samtidig. Kundene har spart noen penger med å delvis dele konsulent. Og viktigere: kundene har lært av hverandre i diskusjonene vi hadde på kurset.

I tillegg kan jeg tilby et strukturert opplegg med nettmøter til fastpris til kontorvirksomheter og andre virksomheter med lite miljøpåvirkning i hele landet.

Se hjemmesidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer informasjon: https://www.miljofyrtarn.no/.