Helen Hartel Rådgivning AS - Fordi samfunnet endrer seg

Kurs


Kurs for å bli Miljøfyrtårn

Jeg har gode erfaringer med å tilby kurs til flere virksomheter som vil bli Miljøfyrtårn samtidig. Dette kan være virksomheter som holder til på samme sted eller virksomheter som driver med det samme, som medlemmer i en kjede. Fordeler med kurs er at medlemmene kan dele erfaringer og at opplegget blir billigere for deltakere.

Kurs kan være fysiske i Sør-Trøndelag eller via nettet.

Så ta kontakt om dere er flere som ønsker å bli Miljøfyrtårn!


Kurs i bærekraft og miljøledelse

I tillegg har jeg holdt et generelt kurs i bærekraft og miljøledelse for virksomheter som ikke vil eller kan bli Miljøfyrtårn (ennå).

Formål med et slikt kurs er

  • å sette deltakerne i stand til å videreutvikle bærekraft og miljøledelsen i sin virksomhet
  • å begynne å rapportere forbruk i (deler av) virksomheten og dermed komme i gang med kontinuerlig forbedring mbt. miljø


Kurset består av 8 moduler på omtrent 1 time:

  • Introduksjon bærekraft og miljøledelse
  • Bærekraft og miljøledelse som del av HMS-systemet
  • Klimarisiko
  • Innkjøp
  • Transport
  • Energi brukt i bygg og under bygging
  • Avfallshåndtering
  • Sirkulærøkonomi


Kurset anses til å være meget egnet til for eksempel mindre kommuner som ønsker å fokusere mer på bærekraft og/eller komme i gang med miljøledelse. Kurset kan gjennomføres fysisk eller som nettkurs. Oppsettet kan selvfølgelig tilpasses i samråd med kunder.