Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Klimaregnskap

Paris-avtalen inneholder ambisiøse mål for reduksjon av klimagasser. Norge har fulgt opp med en ambisjon å kutte 55% i 2030 ned fra 1990-nivå. Mye arbeid gjenstår før vi er i mål her.

Hvordan ligger din virksomhet an i forhold til Paris-avtalen? For å kunne svare på dette, må dere ha et klimaregnskap. Neste steg kan da være å lage et klimabudsjett på samme måte som dere har et finansielt budsjett.

Jeg kan hjelpe dere med å:
  -  lage klimaregnskap med forklarende tekster slik at det kan bli presentert
  -  forklare, presentere og eventuelt justere klimaregnskapet som dere får i tilfelle dere er Miljøfyrtårn
  -  lage et klimabudsjett etter at klimaregnskapet er på plass

Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon om klimaregnskap!

E-post: hln.hartel@gmail.com
Telefon: 948 34 929