Helen Hartel Rådgivning AS - Fordi samfunnet endrer seg

ISO 14001 / EMAS Easy

Også for SMB er det mulig å få en ISO 14001 miljøsertifisering!

Jeg kan hjelpe dere i mål med en metode som heter EMAS Easy. Se informasjon fra Miljødirektoratet.

Først tar vi en praktisk gjennomgang av deres drift (Ecomapping). Så bruker vi dette i en systematisk gjennomgang av kravene i ISO 14001. I utgangspunkt kan man gå enda lengre og ta de ekstra krav for EMAS i tillegg, men dette gjøres sjeldent.


Dere tar dere av det praktiske. Jeg tar meg av det formelle.
Sammen lager vi et miljøledelsessystem som både dere og revisor er fornøyd med.