Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Diverse


Ellers har du kanskje bruk for noe annet som jeg har:

  • kurs i og erfaring med endringsledelse
  • erfaring i utarbeidelse av nye forretningsmodeller
  • erfaring med å skrive søknader (til Enova m. fl.) og prosedyrer
  • erfaring med mulighetsstudier, blant annet for lokal produksjon av hydrogen
  • erfaring med NS-EN ISO 9001 og med NS-EN 1090
  • mye prosjekterfaring fra min tid i offshore-industrien