Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Andre kurs og seminarer


Kurs for å bli Miljøfyrtårn

Jeg har gode erfaringer med å tilby kurs til flere virksomheter som vil bli Miljøfyrtårn samtidig. Dette kan være virksomheter som holder til på samme sted eller virksomheter som driver med det samme, som medlemmer i en kjede. Fordeler med kurs er at medlemmene kan dele erfaringer og at opplegget blir billigere for deltakere.

Kurs kan være fysiske i Sør-Trøndelag eller Møre eller via nettet.

Ta kontakt om dere er flere som ønsker å bli Miljøfyrtårn, så kan dere få et skreddersydd tilbud!


Kurs eller seminar i bærekraft og miljøledelse

I tillegg har jeg holdt et generelt kurs i bærekraft og miljøledelse for virksomheter som ikke vil eller kan bli Miljøfyrtårn (ennå). Deler av kurset kan tilbys som seminar, se her for et eksempel.

Formål med et slikt kurs er:

  • å sette deltakerne i stand til å videreutvikle bærekraft og miljøledelsen i sin virksomhet
  • å begynne å rapportere forbruk i (deler av) virksomheten og dermed komme i gang med kontinuerlig forbedring mbt. miljø


Kurset består av 8 moduler på omtrent 1 time:

  • Introduksjon bærekraft og miljøledelse
  • Bærekraft og miljøledelse som del av HMS-systemet
  • Klimarisiko
  • Innkjøp
  • Transport
  • Energi brukt i bygg og under bygging
  • Avfallshåndtering
  • Sirkulærøkonomi


Kurset anses til å være meget egnet til for eksempel mindre kommuner som ønsker å fokusere mer på bærekraft og/eller komme i gang med miljøledelse. Kurset kan gjennomføres fysisk eller som nettkurs. Oppsettet kan selvfølgelig tilpasses i samråd med kunder.