Helen Hartel Rådgivning AS - Min jobb er ¨å gjøre ANDRE gode

Velkommen til min hjemmeside!


Miljøledelse, Endringsledelse, Prosjektledelse


Helen Hartel Rådgivning AS er et lite konsulentfirma i Heim kommune, sørvest i Trøndelag med Helen Hartel som eneste ansatt. Hovedmål er å bistå mindre virksomheter til å gripe mulighetene i de store omstillingene som er i gang i vårt samfunn.

Miljøledelse er en viktig del av arbeidet. Helen er godkjent Miljøfyrtårn-konsulent. Siden "Walk the talk" er viktig i all miljøarbeid er Helen Hartel Rådgivning AS også sertifisert som Miljøfyrtårn. Min miljøpolicy kan lastes ned her og siste Klima- og miljørapport her.

Helen er utdannet som sivilingeniør og har i 15 år jobbet med strukturberegninger i modifikasjonsprosjekter i offshore-industrien. Hun er dermed vant å jobbe nøyaktig og kan bistå i systematisering av informasjon til for eksempel søknader til offentlig støtte eller utarbeiding av nye forretningsmodeller.


Vil du bli Miljøfyrtårn? Lurer du på hva Miljøfyrtårn er for noe?
Trenger du en å drøfte mulighetene i det grønne skiftet med?
Trenger du eller dine ansatte mer kunnskap om det grønne skiftet?
Trenger eller ønsker du et klimaregnskap?
Vil din bedrift undersøke muligheter til nye, mer sirkulære forretningsmodeller?
Eller trenger du bistand i en endringsprosess eller søknadsprosess?
Ønsker du å gjennomføre en spørreundersøkelse?

Ta kontakt:

E-post: hln.hartel@gmail.com
Telefon: 948 34 929 

Workshop, seminar og kurs

Jeg kan blant annet tilby:

Et seminar i sirkulærøkonomi

En workshop i vesentlighetsanalyse

Et foredrag om bestepraksis i miljøledelse og hvordan dette er implementert i Miljøfyrtårn

En workshop: Klimaendringer, klimakrav og klimateknologi -Hva betyr det for din virksomhet?

Jeg kan lage et skreddersydd kursopplegg basert på ovenstående og andre foredrag etter forespørsel.

Interessert i en workshop, kurs eller seminar som bedriftsintern opplæring? Bedrifter i Trøndelag kan søke om BIO-midler for å få dekket en del av kostnadene, se BIO Trøndelag. I andre fylker gjelder andre regler, sjekk din egen fylke om du ikke holder til i Trøndelag.